Hội thảo ”Đền Vạn-Cửa Rào, di tích và Lễ hội” tại Nghệ An

Nhằm bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc, sáng 15/11/2011 Huyện uỷ, UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) phối hợp với Sở VHTT&DL, Ban QLDT-DT, Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Trung tâm VHTT Nghệ An, Tạp chí Văn Hiến Việt Nam và Thư viện tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo “Đền Vạn-Cửa Rào, di tích và Lễ hội”.

Hội thảo ”Đền Vạn-Cửa Rào, di tích và Lễ hội” tại Nghệ An

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 6/11 bản tham luận, khẳng định giá trị lịch sử, văn hoá của di tích Đền Vạn – Cửa Rào – ngôi đền gần 700 tuổi, thờ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài (1280 -1335) và các binh sỹ triều Trần tử trận trong cuộc đánh đuổi giặc Ai Lao xâm phạm bờ cõi phía tây nam Nghệ An đầu thế kỷ XIV.

Hội thảo cũng tập trung xây dựng chương trình nội dung để hoàn thiện kịch bản cho Lễ hội Đền Vạn – Cửa Rào tổ chức hàng năm vào các ngày 20,21 và 22 tháng Hai âm lịch, từng bước hoàn chỉnh hồ sơ dề nghị công nhận Đền Vạn – Cửa Rào là Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.